غزنی: ساختمان ولسوالی قرباغ مورد حمله قراراگرفت و8 عسکر اجیر کشته شدند

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای ساختمان ولسوالی قرباغ ولایت غزنی وقومندانی امنیه آن حمله گسترده انجام دادند. نبرد تا ناوقت ادامه یافت که اثران, 8 عسکرمزدرو کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند. قابل ذکر است که ساختمان ولسوالی وقومندانی امنیه از قبل درمحاصره مجاهدین قرار دارد.

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای ساختمان ولسوالی قرباغ ولایت غزنی وقومندانی امنیه آن حمله گسترده انجام دادند.
نبرد تا ناوقت ادامه یافت که اثران, 8 عسکرمزدرو کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند.
قابل ذکر است که ساختمان ولسوالی وقومندانی امنیه از قبل درمحاصره مجاهدین قرار دارد.