غزنی: دشمن وحشی در شلگر موتر فرزند شخصیت روحانی امین جان آغا را هدف قرار داد

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ موتر عدنان آغا  را که  فرزند آمین جان آغا شخصیت روحانی کشور میباشد، هدف قرار داد. این وحشت ساعت ۲ ظهر امروز  در منطقه خدوخیل ولسوالی شلگر ولایت غزنی انجام یافت. طبق معلومات طیارات دشمن نخست بالای موتر راکت شلیک نمود وبه موتر اصابت نکرد وموتر متوقف گردید و […]

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ موتر عدنان آغا  را که  فرزند آمین جان آغا شخصیت روحانی کشور میباشد، هدف قرار داد.

این وحشت ساعت ۲ ظهر امروز  در منطقه خدوخیل ولسوالی شلگر ولایت غزنی انجام یافت.

طبق معلومات طیارات دشمن نخست بالای موتر راکت شلیک نمود وبه موتر اصابت نکرد وموتر متوقف گردید و حمله آن از موتر پیاده شدند که در همین زمان راکت دومی  شلیک کردند وموتر تخریب گردید اما لله الحمد تلفات جانی در پی نداشت.

ازسوی دیگر دشمن وحشی در همین ولسوالی یک مرکز مهم وبزرگ دینی جامعه نورالمدارس را که در سطح کشور مرکز بزرگ، مهم وتاریخی بحساب می رود بوسیله بم های دستی مورد حمله قرار دادند.

خبرمیگوید که این اعمال وحشیانه درحالی انجام یافت که در دیگر نقاط کشور نیز مراکز دینی وشخصیت های روحانی  توسط مزدوران داخلی هدف قرار داده میشوند

۲۰۲۰/۱۱/۲