غزنی: دشمن وحشی در شلگر، یک تن موی سفید ویک طفل را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن در  ولسوالی شلگر ولایت غزنی قریه سلطان باغ را هاوان کاری کردند. این وحشت قصدا انجام یافت که در نتیجه، یک تن موی سفید بنام تازه خان اکا با یک طفل ۱۲ ساله بنام فرید جان شهید  شدند. ۲۰۲۰/۱۱/۳

بر اساس خبر، عساکروحشی دشمن در  ولسوالی شلگر ولایت غزنی قریه سلطان باغ را هاوان کاری کردند.

این وحشت قصدا انجام یافت که در نتیجه، یک تن موی سفید بنام تازه خان اکا با یک طفل ۱۲ ساله بنام فرید جان شهید  شدند.

۲۰۲۰/۱۱/۳