غزنی: در حمله بریک پوسته اربکی ها در گیلان، یک تن کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بختیار ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی جابجا کشته شد.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته ملیشه های اربکی درمنطقه بختیار ولسوالی گیلان ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن اربکی جابجا کشته شد.