غزنی: دراثر انفجار بریک رینجر در مرکز، شمارزیاد پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس اداره مزدور درمنطقه تلخه بازار مربوطات مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که تعداد شان نامعلوم است کشته وزخمی شدند.

به اساس خبر، یک رینجر پولیس اداره مزدور درمنطقه تلخه بازار مربوطات مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر کاملا نابود گردید وتمامی سرنشینان آن که تعداد شان نامعلوم است کشته وزخمی شدند.