غزنی: دراثریک انفجار در قره باغ، ۳ عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” عساکر پیاده مزدور را درمنطقه لیونی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند. انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۳ عسکرمزدور کشته شدند.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در نخستین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” عساکر پیاده مزدور را درمنطقه لیونی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی هدف ماین قرار دادند.

انفجار ساعت ۸ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، ۳ عسکرمزدور کشته شدند.