غزنی: دراثریک انفجار در قره باغ، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، ماین درمنطقه مشکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدورکشته شد.

به اساس خبر، ماین درمنطقه مشکی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکرمزدورکشته شد.