غزنی: دراثریک انفجار در خواجه عمری، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، ماین در نزدیک مرز ولسوالی جغتو مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی عساکر موترسایکل سوار را هدف قرار داد. انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، موتر سایکل نابود گردید ویک عسکردران کشته شد.

به اساس خبر، ماین در نزدیک مرز ولسوالی جغتو مربوطات ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی عساکر موترسایکل سوار را هدف قرار داد.

انفجار ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که دراثران، موتر سایکل نابود گردید ویک عسکردران کشته شد.