غزنی : حوزۀ امنینی پنجم شهرغزنی و یک پوسته به دست مجاهدین افتاد

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ و نیم بجه، در منطقۀ قلاتی شهر غزنی، حوزۀ پنجم امنیتی این شهر و یک پوسته که از ۴ روز در تحت محاصره قرار داشت، بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته اند. […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر حوالی ساعت ۲ و نیم بجه، در منطقۀ قلاتی شهر غزنی، حوزۀ پنجم امنیتی این شهر و یک پوسته که از ۴ روز در تحت محاصره قرار داشت، بطور کامل فتح گردیده است و اجیران پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشته اند.

در حوزه ۵ عراده موتر رینجر، یک عراده موترلوکسل، یک عراده موترفیلدر ومقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

۲۰۲۱/۷/۸