غزنی: بشمول قومندان در شلگر ،۴ تن اربکی زخمی شدند

به اساس خبر، یک عراده رینجر ملیشه های اربکی درمنطقه دوراهی نزدیک چنبر آغامحمد مربوطات ولسوالی شلگر ولایت غزنی شکار ماین گردید. انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز بوسیله ریموت کنترول انجام یافت که در نتیجه آن رینجر کاملا نابود گردید وبشمول قومندان (منیر) ۴ تن اربکی درآن مرگبار زخمی شدند.

به اساس خبر، یک عراده رینجر ملیشه های اربکی درمنطقه دوراهی نزدیک چنبر آغامحمد مربوطات ولسوالی شلگر ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۱۰ چاشت امروز بوسیله ریموت کنترول انجام یافت که در نتیجه آن رینجر کاملا نابود گردید وبشمول قومندان (منیر) ۴ تن اربکی درآن مرگبار زخمی شدند.