غزنی: بالای قوای دشمن در مرکز حملات صورت گرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه لاغرو مربوطات مرکز و لایت غزنی حمله کردند. که دراثران قوای دشمن مجبور به فرار شدند. همچنان درمنطقه روضه  بر پولیس اداره مزدور نیز حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس زخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه لاغرو مربوطات مرکز و لایت غزنی حمله کردند.

که دراثران قوای دشمن مجبور به فرار شدند.

همچنان درمنطقه روضه  بر پولیس اداره مزدور نیز حمله صورت گرفت و۲ تن پولیس زخمی شدند.