غزنی : اجیران از یک پوستۀ شان در ناهور پا بفرار گذاشتند

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در مربوطات مرکز ولسوالی ناهور، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات اجیران از پوسته پا بفرار گذاشته اند. از نیورهای دشمن یک عراده موتر رینجر و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین […]

از ولایت غزنی اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 9 بجه، در مربوطات مرکز ولسوالی ناهور، یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات اجیران از پوسته پا بفرار گذاشته اند.

از نیورهای دشمن یک عراده موتر رینجر و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/17