غزنی : اجیران از یک پوستۀ شان در شهرغزنی پا بفرار گذاشتند

از ولایت غزنی خبر رسیده است که امشب حوالی ساعت ۸ بجه، یک پوستۀ اجیران در منطقۀ قلاتی شهرغزنی، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات پوسته فتح گردیده است و اجیران با تحمل تلفات از پوسته فرار کرده اند. ۳/ ۷/ ۲۰۲۱

از ولایت غزنی خبر رسیده است که امشب حوالی ساعت ۸ بجه، یک پوستۀ اجیران در منطقۀ قلاتی شهرغزنی، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات پوسته فتح گردیده است و اجیران با تحمل تلفات از پوسته فرار کرده اند.

۳/ ۷/ ۲۰۲۱