غزنی: آخرین جزئیات فتح دیروز در جغتو

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قرارگاه اردوی مزدور درمنطقه کوتل مهمند ولسوالی جغتو ولایت غزنی حملات گسترده ای انجام دادند. حملات ساعت 11 چاشت پری روز صورت گرفت که دراثران تمام عساکر مستقر دربیس متذکره به منطقه ناور فرار کردند وقرارگاه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت و3 تانگ زرهی, یک پایه هاوان, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر یک قرارگاه اردوی مزدور درمنطقه کوتل مهمند ولسوالی جغتو ولایت غزنی حملات گسترده ای انجام دادند.
حملات ساعت 11 چاشت پری روز صورت گرفت که دراثران تمام عساکر مستقر دربیس متذکره به منطقه ناور فرار کردند وقرارگاه تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت و3 تانگ زرهی, یک پایه هاوان, یک میل دهشکه, وده ها صندوق مرمی ومهمات بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.