غزنی : آخرین جزئیات از فتح حوزۀ پنجم و ۶ پوسته در شهرغزنی

بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۲ بجه، حوزه های چهارم، پنجم و ششم امنیتی  و پوسته های دفاعی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است . در این عملیات که تا شب حوالی ساعت ۹ بجه دوام کرد، حوزۀ پنجم امنیتی در منطقۀ قلاتی و ۳ پوسته و ۲ […]

بعد از ظهر روز گذشته حوالی ساعت ۲ بجه، حوزه های چهارم، پنجم و ششم امنیتی  و پوسته های دفاعی دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات که تا شب حوالی ساعت ۹ بجه دوام کرد، حوزۀ پنجم امنیتی در منطقۀ قلاتی و ۳ پوسته و ۲ پوستۀ دیگر در منطقۀ حسن آباد حوزۀ چهارم و یک پوستۀ دیگر در منطقۀ بکاولو در حوزۀ ششم این شهر بطور کامل فتح گردید.

در پوسته های مذکور ۱۵ تن عسکر جابجا کشته شده و ۳ تن دیگر زنده دستگیر گردیده اند.

در عملیات مذکور از دشمن مقداری سلاح، تجهیزات و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۴۲ میل سلاح کلاشنکوف

۶ میل سلاح M16

۴ میل سلاح پیکا

۲ قبضه راکت

۷  عراده تانک

۲ عراده موتر رینجر

۱  عراده موترلوکسل

۱ عراده موتر فیلدر

و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات مختلف دیگر

در این درگیری به مجاهدین بحمدالله هیچ آسیبی نرسیده است .

 ۲۰۲۱/۷/۹