غزنی:عساکروحشی دشمن در مقر, یک دریور ویک خانم را شهید کردند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در بازار ولسوالی مقر ولایت غزنی بالای موتر شخصی مردم عامه انداخت کردند. این وحشت دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید وراننده موتر با یک خانم به شهادت رسیدند انا لله وانا الیه راجعون قابل ذکر است که راننده موتر محمد عیسی فرزند عبدالرحمن باشنده قریه کلاخیل ولسوالی […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در بازار ولسوالی مقر ولایت غزنی بالای موتر شخصی مردم عامه انداخت کردند.
این وحشت دیروز صورت گرفت که دراثران موتر تخریب گردید وراننده موتر با یک خانم به شهادت رسیدند انا لله وانا الیه راجعون
قابل ذکر است که راننده موتر محمد عیسی فرزند عبدالرحمن باشنده قریه کلاخیل ولسوالی شاه جوی ولایت زابل بود.
‏۰۵‏/۰۳‏/۲۰۲۱