غزنی: ۴ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در منطقه ارزو مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند. که دراثران تاور پوسته تخریب گردید و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته دشمن در منطقه ارزو مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

که دراثران تاور پوسته تخریب گردید و۴ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.