عساکر دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور با درازکوف کشته شد. همچنان شمار زیاد عساکر دیگر دشمن نیز کشته وزخمی شدند اما دقیقا رقم ان به دست نه امده […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروزصورت گرفت که دراثران، یک عسکر مزدور با درازکوف کشته شد.

همچنان شمار زیاد عساکر دیگر دشمن نیز کشته وزخمی شدند اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.