عساکردشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر دشمن درمنطقه هاشم خیل شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند. حمله ساعت ۱۱چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر دشمن درمنطقه هاشم خیل شیخ آباد ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم ان به دست نه امده است.