شاهراه کابل ـ قندز در پلخمری مسدود گردید و۳ بیس مهم فتح و۵ عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه حسن خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند. حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت وهنوز به شدت ادامه دارد وتاکنون ۳ بیس مهم دشمن کاملا فتح گردیده است. خبرمیگوید قوای کمکی دشمن نیز به منطقه رسیده  واکنون […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  “عمری” بر مراکز دشمن درمنطقه حسن خیل دند شهاب الدین ولسوالی پلخمری ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت ۷ صبح امروز صورت گرفت وهنوز به شدت ادامه دارد وتاکنون ۳ بیس مهم دشمن کاملا فتح گردیده است.

خبرمیگوید قوای کمکی دشمن نیز به منطقه رسیده  واکنون بعد از نبرد سنگین درحال فرار میباشند وحملات تعقیبی مجاهدین ادامه دارد.

همچنان همزمان شاهراه عمومی کابل ـ قندز در منطقه بالا دوری مربوطات دند شهاب الدین بروی دشمن کاملا مسدود گردیده ودشمن از تحرکات دران شاهراه باز مانده است.

خبرتاکید مینماید که دشمن شکشتخورده و مورال باخته شدند واز همه مناطق درحال فرار میباشند وعملیات تصفوی مجاهدین نیز جریان دارد.