شاهراه قندز ـ خان آباد تسخیر، قرارگاه مشهور کلینیک و۲۰ پوسته دشمن فتح گردید، نبرد به شدت ادامه دارد

مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد دیروز بالای مراکزد شمن در مرکز ولایت وقندز، وتمامی ولسوالی های آن حملات گستردۀ تعرضی را برراه انداختند که هنوز به شدت ادامه دارد. خبرمیگوید که درجریان این عملیات حوالی دیشب شاهراه عمومی قندزـ خان آباد و۲۰ پوسته دشمن کاملا فتح گردید وهمچنان قرارگاه مشهور کلینیک […]

مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات بهاری “عمری” بامداد دیروز بالای مراکزد شمن در مرکز ولایت وقندز، وتمامی ولسوالی های آن حملات گستردۀ تعرضی را برراه انداختند که هنوز به شدت ادامه دارد.

خبرمیگوید که درجریان این عملیات حوالی دیشب شاهراه عمومی قندزـ خان آباد و۲۰ پوسته دشمن کاملا فتح گردید وهمچنان قرارگاه مشهور کلینیک تحت محاصره شدید قرارگرفت که عساکرمستقر دران با استفاده از تاریکی شب از قرارگاه فرار نمودند وقرارگاه در تصرف کامل مجاهدین قرار گرفته فتح گردید واجساد کشته های دشمن تاکنون در قرارگاه باقی مانده است ومقادیر زیاد سلاح ومهمات غنیمت گرفته شد.

این درحالی است که حوالی دیشب در مرکز قندز، ولسوالی امام صاحب، چهاردره، قلعه زال  وعلی آباد ۳۰ پوسته دشمن فتح گردید و۳۲ تن پولیس به مجاهدین تسلیم شدند و۵۰ میل سلاح را نیز به مجاهدین تسلیم دادند، وده ها عراده رینجر وتانگ دشمن نابود ویا غنیمت گرفته شد.

مجاهدین مسوول درمنطقه میگویند که مجاهدین از دروازه شرقی شهر قندز تا ولسوالی خان آباد  وتا منطقه عکس داود همه ساحات متذکره را  تحت کنترول کامل خود دراوردند.

همچنان شاهراه قندز ـ تخار نیز کاملا تحت تصروف مجاهدین قرار داده شد ودشمن نمی تواند از آن راه استفاده نماید واز سوی دیگر نبردیکه در دشت ارچی آغاز گردیده بود نیز شدت یافته است.

معلومات تازه نشان میدهد که منطقه قرلقو وپیشیان صبح امروز از لوث دشمن تصفیه گردید وعساکردشمن مورال باخته شدند وسراسیمه این وسو وآن سو می دوند.

خبرمی افزاید که عساکر دشمن تلاش کردند تا از راه پل مومن به سوی ولسوالی خواجه غار تخار فرار نمایند اما آن راه قبلا توسط مجاهدین تسخیر گردیده بود وعساکر دشمن در ولسوالی دشت ارچی محاصره میباشند.

همچنان آخرین معلومات نشان میدهد که محیب الله خان معاون قومندان کندک هشت با ۵ تن از محافظین اش در نبرد دیروز کشته شده اند.