سمنگان: 2 پوسته دشمن در دره صوف تخریب گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های پاین ازبیک پریده وغلام علی جان در مربوطات ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان حمله تعرضی نمودند. حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته ازبیک پریده کاملا تخریب وپوسته غلام علی جان نیمه تخریب گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات بدست نه امده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های پاین ازبیک پریده وغلام علی جان در مربوطات ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان حمله تعرضی نمودند.
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران پوسته ازبیک پریده کاملا تخریب وپوسته غلام علی جان نیمه تخریب گردید اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات بدست نه امده است.