سمنگان: 2 پوسته در دره صوف بالا فتح, 12 تن اربکی کشته 3 تن دیگر زخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن درمربوطات ولسووالی دره صوف بالا ولایت سمنگان حمله کردند حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 2 پوسته دشمن فتح گردید و12 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند ولله الحمد به مجاهدین آسیبی نرسیده است. ۔2021.7.28

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن درمربوطات ولسووالی دره صوف بالا ولایت سمنگان حمله کردند
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران 2 پوسته دشمن فتح گردید و12 تن اربکی کشته و3 تن دیگر زخمی شدند ولله الحمد به مجاهدین آسیبی نرسیده است.
۔2021.7.28