سمنگان: ۱ تانگ و۲ عراده رینجر درحضرت سلطان نابود و۸ عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه داله شی مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند. حمله ناوقت دیشب صورت گرفت که دراثران،۴ تن پولیس کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.

12004828_171518673183069_6337564729461136333_nبه اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه داله شی مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب صورت گرفت که دراثران،۴ تن پولیس کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.