سمنگان: یک پوسته دیگر دشمن در حضرت سلطان فتح, شمار زیاد عسکرکشته وزخمی وتجهیزات شان بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه سو مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند حمله دیشب انجام یافت که دراثران پوسته پوزه فتح و۱۴ تن اربکی کشته شدند که به این وسیله منطقه صیاد وپوزه فیروز نخچیر کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت همچنان مجاهدین بر پوسته غزنیگک که در […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر اداره مزدور درمنطقه سو مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند
حمله دیشب انجام یافت که دراثران پوسته پوزه فتح و۱۴ تن اربکی کشته شدند که به این وسیله منطقه صیاد وپوزه فیروز نخچیر کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت
همچنان مجاهدین بر پوسته غزنیگک که در یک مکتب جابجا شده بود, حمله کردند وپوسته فتح گردید و۳ تن اربکی دران کشته ویک میل کلاشینکوف, و۲ عدد دروبین شب بدست مجاهدین افتاده است.
همچنان در پوسته پوزه یک تانگ, ۳ میل پیکا, ۲ قبضه راکت, ۲ نارنجک انداز و۶ میل کلاشینکوف ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتاده است.