سمنگان: یک پوسته دشمن در دره صوف مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته امنیتی دشمن درمنطقه چیچل ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان حمله کردند. حمله ساعت ۵ صبح امروز صورت گرفت درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر یک پوسته امنیتی دشمن درمنطقه چیچل ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان حمله کردند.

حمله ساعت ۵ صبح امروز صورت گرفت درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.