سمنگان: یک پوسته در حضرت سلطان فتح و۱۳ عسکر واربکی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته بنام پوزه فیروز نخچر در مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۲ تانگ دشمن تخریب گردید و۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند. همچنان بر پوسته سرپل که پوسته دفاعی این ولسوالی است, جداگانه حمله صورت گرفت […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته بنام پوزه فیروز نخچر در مربوطات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان حمله کردند
حمله دیشب صورت گرفت که دراثران ۲ تانگ دشمن تخریب گردید و۳ تن اربکی کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.
همچنان بر پوسته سرپل که پوسته دفاعی این ولسوالی است, جداگانه حمله صورت گرفت که دراثران پوسته فتح گردید و۲ تن اربکی کشته و۴ تن دیگر زخمی شدند.
ازسوی دیگر بر پوسته مکتب نیز جداگانه حمله صورت گرفت و۲ تن اربکی بهلاکت رسیدند.