سمنگان: یک عراده رینجر در خرام سارباغ نابود و۴ عسکر دران کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  درمنطقه سارباغ ولسوالی خرام ولایت سمنگان هدف ماین قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و۲ عسکر کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر، یک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  درمنطقه سارباغ ولسوالی خرام ولایت سمنگان هدف ماین قرارگرفت وکاملا تخریب گردید و۲ عسکر کشته و۲ تن دیگر زخمی شدند.