سمنگان: مقابله تقریری و تحریری عقیده و سیرت در ولسوالی دره صوف برگزار شد

به اساس راپورهای رسیده؛ مسابقه تقریری و تحریری پیرامون موضوعات عقیده و سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بین شاگردان شماری از مدارس و دارالحفاظ ها در مدرسه توقسن ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان برگزار شد. راپورها می افزاید که نخست مقابله سیرت النبی صلی الله علیه و سلم انجام یافت، که […]

به اساس راپورهای رسیده؛ مسابقه تقریری و تحریری پیرامون موضوعات عقیده و سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بین شاگردان شماری از مدارس و دارالحفاظ ها در مدرسه توقسن ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان برگزار شد.

راپورها می افزاید که نخست مقابله سیرت النبی صلی الله علیه و سلم انجام یافت، که از ساعت هشت شب آغاز و تا یازده شب دوام کرد.

مقابله تحریری عقیده از ساعت هفت صبح آغاز شد و ساعت نه صبح پایان یافت. سپس از ساعت نه الی دوازده چاشت مقابله تقریری سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم منعقد شد.

شاگردان ده ها مدارس دینی درین رقابت ها اشتراک نمودند. نیز تعداد زیادی از علمای کرام، محاسن سفیدان، جوانان، مجاهدان و معاون ولایتی کمیسیون دعوت و ارشاد هم حضور داشتند.

در پایان جلسات، از سوی مسئول تعلیم و تربیه و معاون کمیسیون دعوت و ارشاد به شاگردان ممتاز، جوائز تشویقی توزیع شد.

نشست پایانی جلسات با دعای اختتامی یکتن از علما پایان یافت و اشتراک کنندگان پس از صرف طعام رخصت شدند.