سمنگان: مراکز ولسوالی های حضرت سلطان وفیرونخچیر فتح وتجهیزات ان بدست امد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیروز مرکز ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان را تصرف شدند وعساکردشمن پای به فرار نهادند . همچنان مرکز ولسوالی فیروزنخچیر این ولایت بعد از ۸ روز محاصره نیز تخلیه گردید وتحت کنترول کاملا مجاهدین قرارگرفت وشمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند و۲ تانگ و۶ عراده رینجر تخریب گردید ویک تانگ, […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیروز مرکز ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان را تصرف شدند وعساکردشمن پای به فرار نهادند .
همچنان مرکز ولسوالی فیروزنخچیر این ولایت بعد از ۸ روز محاصره نیز تخلیه گردید وتحت کنترول کاملا مجاهدین قرارگرفت وشمار زیاد عسکرکشته وزخمی شدند و۲ تانگ و۶ عراده رینجر تخریب گردید ویک تانگ, ۳ میل دهشکه, یک پایه هاوان, ۷ میل پیکا, ۲ قبضه راکت, ۸ میل کلاشینکوف, ۳ عدد دروبین شب, یک دوربین روز, یک پایه مخابره کلان, ۲ مخابره کوچک ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین افتاده است.