سلسله موتران مسافربری کلان از کابل تا بولدک فعال گردید

طبق گزارش های رسیده، سلسله موتران سواری کلان از شهر کابل تا ولسوالی بولدک بطور مستقیم فعال گردیده است . با فعال شدن این سلسله، یک مشکل عمده مسافرین حل خواهد شد ان شاء الله مجاهدین امارت اسلامی همچنان تلاش خواهند کرد که دیوارهای سیمانی و سیم های خاردار را که در مسیر تردد مسافرین […]

طبق گزارش های رسیده، سلسله موتران سواری کلان از شهر کابل تا ولسوالی بولدک بطور مستقیم فعال گردیده است .

با فعال شدن این سلسله، یک مشکل عمده مسافرین حل خواهد شد ان شاء الله

مجاهدین امارت اسلامی همچنان تلاش خواهند کرد که دیوارهای سیمانی و سیم های خاردار را که در مسیر تردد مسافرین توسط کشور پاکستان ایجاد شده است نیز بردارند تا تردد مسافرین به آسانی صورت گیرد .

۲۰۲۱/۷/۱۸