سرپل : 7 تن از نیروهای دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولایت سرپل، 7 تن پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که شهرت های شان شرح ذیل است : عبدالبشیر ولدعبدالصمد  قریه  سنگتوده  ولسوالۍ  الجهاد. عبدالمالک ولد روزی […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که روز گذشته در مربوطات ولایت سرپل، 7 تن پولیس و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که شهرت های شان شرح ذیل است :

عبدالبشیر ولدعبدالصمد  قریه  سنگتوده  ولسوالۍ  الجهاد.

عبدالمالک ولد روزی قریه  سنگتوده  ولسوالۍ  الجهاد.

عبدالخالق ولدملانورالله  قریه  سنگتوده  ولسوالۍ  الجهاد.

حفیظ الله ولد عبدالرحمن  قریه ادرنگ مرکز ولایت سرپل.

غلام رحیم ولد سلطان محمد قریه   امام کلان مرکز ولایت سرپل.

امرالله ولد محمد عمر وظیفه  قریه تغایخواجه ولسوالی سنچارک.

2021/5/7