سرپل : ۴ تن عسکر و اربکی در گوسفندی به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گوسفندی، در مربوطات ولسوالی گوسفندی، ۴ تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است : عزیز الله  ولد خوشبخت باشندۀ منطقۀ آقگنبد شیرمحمد […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی گوسفندی، در مربوطات ولسوالی گوسفندی، ۴ تن عسکر و اربکی در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند که اسامی شان شرح ذیل است :

عزیز الله  ولد خوشبخت باشندۀ منطقۀ آقگنبد

شیرمحمد ولد قاری نور احمد باشندۀ منطقۀ آلتی بای

نورالحق ولد حاجی ظریف  باشندۀ منطقۀ آب خور

مرتضی ولد محمد حسن باشندۀ منطقۀ  د آب خور

۲۰۲۱/ ۳ / ۵