سرپل : 2 تن پولیس در سیدآباد به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سیدآباد 2 تن پولیس ( نورمحمد ولد سرور باشندۀ منطقۀ امام جعفر، تازه گل ولد حضرت الله باشندۀ صفدرخان ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. 2021/5/20

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در مربوطات ولسوالی سیدآباد 2 تن پولیس ( نورمحمد ولد سرور باشندۀ منطقۀ امام جعفر، تازه گل ولد حضرت الله باشندۀ صفدرخان ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

2021/5/20