سرپل : ۲ تن عسکر در سوزمه قلعه به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سلطان یار ولسوالی سوزمه قلعه، دو تن عسکر ( گل احمد ولد گل محمد و جلال الدین ولد دین محمد ) پس از درک حقایق و با استفاده از فرمان عفو امیرالمؤمنین به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۰/ ۱۱/۱۰

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ سلطان یار ولسوالی سوزمه قلعه، دو تن عسکر ( گل احمد ولد گل محمد و جلال الدین ولد دین محمد ) پس از درک حقایق و با استفاده از فرمان عفو امیرالمؤمنین به مجاهدین پیوسته اند.
۲۰۲۰/ ۱۱/۱۰