سرپل : ۲ تن اربکی در سوزمه قلعه به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ فیض آباد ولسوالی سوزمه قلعه، ۲ تن اربکی  ( زلمی ولد جیلانی و حیدر ولد حاجی علی خان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. ۲۰۲۰/ ۱۱/۲

از ولایت سرپل خبر رسیده است که امروز صبح در منطقۀ فیض آباد ولسوالی سوزمه قلعه، ۲ تن اربکی  ( زلمی ولد جیلانی و حیدر ولد حاجی علی خان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.
۲۰۲۰/ ۱۱/۲