سرپل : ۲ تن اربکی در سوزمه قلعه به مجاهدین پیوستند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دو تن اربکی ( محمدظریف ولد محمدامین و عبدالحکیم ولد محمدرسول ) باشندۀ سبزکلان ولسوالی سوزمه قلعه، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند. ۲۰۲۰/ ۱۱/۶

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دو تن اربکی ( محمدظریف ولد محمدامین و عبدالحکیم ولد محمدرسول ) باشندۀ سبزکلان ولسوالی سوزمه قلعه، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته اند.
۲۰۲۰/ ۱۱/۶