سرپل : ۱۱۲ تن از نیروهای دشمن در مربوطات مرکز به مجاهدین پیوسته اند

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در طول ماه گذشته، در مربوطات ولایت سرپل، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و با استفاده از فرمان عفو عالیقدرامیرالمؤمنین – حفظه الله تعالی – ۱۱۲ تن عسکر و کارمندان رژیم اجیر، پس از درک حقایق به ماهدین ا مارت اسلامی پیوسته اند […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در طول ماه گذشته، در مربوطات ولایت سرپل، در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و با استفاده از فرمان عفو عالیقدرامیرالمؤمنین – حفظه الله تعالی – ۱۱۲ تن عسکر و کارمندان رژیم اجیر، پس از درک حقایق به ماهدین ا مارت اسلامی پیوسته اند که شهرت های شان شرح ذیل است :

 

  1. ۱. محمد سردار ولد محمد هاشم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل.

 

۲. آغا محمد ولد تانه دار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی وظیفه پولیس در مرکز سرپل

 

۳. فضل الدین ولد نظام الدین ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه امام خورد وظیفه اردو در مرکز سرپل

 

۴. غلام محمد ولد غلام نبی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه کماندو جای وظیفه قندوز

 

۵. امان الله ولد امیر محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶. غلام محمد ولدغلام سخی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷. شرف الدین ولد کینجه ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸. محب الله ولد برهان الدین دومیل کلاشنکوف آورده ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه  پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹.عزیزالله ولد حبیب الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰.عبدالاحدولدعبدالستار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۱. محمد عارف ولد محمد۱کلاشنکوف ۱چهل تکه ۱ام SA۱۶ ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۲. نارمحمد ولد محمد عثمان ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۳.محمد علم ولد محمد کریم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وضیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۴. محمد آصف ولد محمد شفیع ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۵. محمد ظاهر ولد محمد وزیر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه اوردو ملی جای وظیفه ولایت فراه

 

۱۶. قدرت الله ولد امان الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱کلاشنکوف آوردہ است

 

۱۷. غلام سخی ولد سخی داد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی  اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱کلاشنکوف آوردہ است

 

۱۸. عبدالقیوم ولد نورمحمد ولایت سرپل ولسوالی مرکزقریه بغاوی اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱کلاشنکوف آوردہ است

 

۱۹. حمیدالله ولد محمد علی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱چهل تکه آوردہ است

 

۲۰. حفیظ الله ولد اسدالله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱پیکا آوردہ است

 

۲۱. غلام محمد ولد بهاوالدین ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی هزاره وظیفه اوردو جای وظیفه ولایت لوگر

 

۲۲. شکرالله ولد محمد ابراهیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۲۳. شمس الله ولد نعمت الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۲۴.نورمحمد ولد رحمت الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۲۵.حمیدالله ولد محمد نعیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۲۶. محمد مراد ولد رحمت الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وضیفه مرکز سرپل

۲۷. محمد قاسم ولد محمد کاظم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۲۸. عبدالغفار ولد محمد ضیاء ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت عربیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱ دانه چهل تکه آوردہ است

 

۲۹. حاجی محمد عوض ولد عبدالوهاب ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه پولیس امنیت جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۰. محمد نسیم ولد محمد امین ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۱. غلام سخی ولد محمد ایوب ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه تفتیش امنیت جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۲. عصام الدین ولد محمود ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه تفتیش امنیت جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۳. محمد یعقوب ولد شمس الدین ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۴. حاجی حفیظ الله ولد معاذالله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه پولیس امنیت جای وظیفه مرکز سرپل

 

۳۵. نورالهدی ولد غلام محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بلغلی وظیفه محافظت وزیر داخله جای وظیفه مرکز کابل

 

۳۶. عبدالرحمن ولد ولی محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه اردوی ملی جای وظیفہ ولایت هرات

 

۳۷. نجیب الله ولد حبیب الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه محافظت عامه جای وظیفه جلا ل آباد

 

۳۸. صدام حسین ولد دوست محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه  قلعه سوخته وظیفه  کماندو جای وظیفه ولایت هرات

 

۳۹. محمد داود ولد قربان بای ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه امنیت ملی جای وظیفه بندر بولدک

 

۴۰. عطاءمحمد ولد سلطان محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۱. محمد نسیم ولد قربان علی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه پولیس ملی جای وظیفه سرپل

 

۴۲. نجم الدین ولد عبدالصمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۳. عبداللطیف ولد شیرمحمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری اردوی ملی جای وظیفه مروان

 

۴۴. عبدالستار ولد محمد ذاکر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قشقری وظیفه اردوی ملی جای وظیفه ولایت بادغیس

 

۴۵.خیرالله ولد حاجی عبدالمؤمن ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه  پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۶. جمعه ولد سخی داد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۷. نورالله ولد عبد السلام ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۸. محمد اسحاق ولد غلام محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۴۹. غیاث الدین ولد محمد اسماعیل ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۰. عبدالمنان ولد چمن ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۱. سنت الله ولد محمد رسول ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۲. عبدالبشیر ولد عبدالغفور ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۳. شکرالله ولد حاجی عبدالجبار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۴. سیف الله ولد محمدی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۵. امیر محمد ولد محمد قاسم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۶. محمد ولد عبدالمنان ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۷. شهاب الدین ولد محمدی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۸. محمد ایوب ولد غلام ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۵۹. محب الله ولد خوش دل ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶۰. محمد اشرف ولدحبیب الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل یک ۱چهل تکه آوردہ است

 

۶۱. محمد سرور ولد محمد اکبر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل ۱کلاشنکوف ۱بم افگن

 

۶۲. بسم الله ولد محمد ابراهیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶۳. محمد قاسم ولد فیض الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶۴. عبدالمتین ولد ملااحمدولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶۵. قدرت الله ولد تیمور شاه ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۶۶. محمد داود ولد محمد انور ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اوردو ملی جای وظیفه ولایت فاریاب

 

۶۷. محمد قربان ولد محمد چاری ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه شهر وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکزکابل

 

۶۸. ضیاؤالحق ولد قاری عبدالرسول ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کهنه بازار وظیفه اردوی ملی جای وظیفه کابل

 

۶۹. نصرالدین ولد عبدالاحد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۰. حاجی عبدالمنان ولد عبدالوهاب ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه خرابه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

۷۱. میرگل ولد خیر محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۲. نوراحمد ولد امان الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۳. عبدالمتین ولد عبدالخلیل ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وظیفه پولیس ملی جای وظیفہ مرکز سرپل

 

۷۴. نعمت الله ولد عبدالغفار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه کورک وطیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۵. نجم الدین ولد محمد جمعه ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اردوی ملی جای وظیفه ولایت هرات

 

۷۶. پاشاخان ولد عبدالخالق ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۷. خیر محمد ولد عبدالرؤف ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۸. عزیزالله ولد عبدالخالق ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۷۹. رحمت الله ولد خداینظر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اردوی ملی جای وظیفه ولایت مزار

 

۸۰. محمد ذاکر ولد حبیب الله ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اردوی ملی جای وظیفه ولایت مزار

 

۸۱. شجاع الدین ولد محمد ذاکر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۲. ذبیح الله ولد عطاء محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۳. عبدالباسط ولد محمد حسن  ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۴. گل محمد ولد حسن ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۵. نورمحمد ولد سیدمراد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۶. امیدالله ولد خوشمراد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۷. امیر محمد ولد آغامحمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۸. عین الدین ولد ملا حسن ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه چشمه شفا وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۸۹. محب الله ولد محمد ابراهیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی اوزبیکیه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل یک ۱چهل تکه آوردہ است

 

۹۰. نورالله ولد محمد حکیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بولک قشقری وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۱. محمد نسیم ولد محمد عظیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بولک قشقری وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۲. امیر گل ولد حاجی روزی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بولک قشقری وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۳. روزی بای ولد بیک مراد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه آسیا باد وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۴. برکت الله ولد لعل محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بغاوی وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۵. رحمت الله ولد محمد یار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۶. تاج محمد ولد عبدالصمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۷. بسم الله ولد محمد رسول ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۸. محمد نذیر ولد عبدالجبار ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۹۹. هدایت الله ولد حلیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۰. احمد خان ولد آغامحمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۱. محمد ذاکر ولد عبد الظاهر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه انگوت اوزبیکیه وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۲. محمد حسین ولد روزی بای ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه آدرینگ وظیفه محافظت عامه جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۳. عزیزالله ولد جلندر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه القانی وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۴. شیر محمد ولد روزی محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه بولک قشقری وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۵. ذبیح الله ولد محمد صابر ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۶. نعمت الله ولد یماق علی ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه قیراغو وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۷. یارمحمد ولد دین محمد ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۸. محمد رحیم ولد عبدالرسول ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وظیفه پولیس ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۰۹. عزیزالله ولدمحمد جلال ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وظیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۱۰. جان محمد ولد محمد حاتم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۱۱. سخی احمد ولد محمد حاتم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وظیفه اردوی ملی جای وظیفه مرکز سرپل

 

۱۱۲.علی احمد ولد محمد ابراهیم ولایت سرپل ولسوالی مرکز قریه زرتیپه وضیفه امنیت ملی جای وظیفه مرکز ولایت سرپل.

 

۲۰۲۱/۸/۲