سرپل : یک پوستۀ مهم در مرکز ولایت فتح گردید و ۱۰ تن از اجیران کشته و زخمی شدند

از سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ آسیاآباد از مربوطات مرکز ولایت، یک پوستۀ مهم دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. در این عملیات پوسته فتح گردیده است و ۱۰ تن از اجیران درآن کشته و زخمی گردیده و متباقی موفق بفرار شدند. پس از فرار دشمن، ۴ منطقۀ […]

از سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ آسیاآباد از مربوطات مرکز ولایت، یک پوستۀ مهم دشمن مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

در این عملیات پوسته فتح گردیده است و ۱۰ تن از اجیران درآن کشته و زخمی گردیده و متباقی موفق بفرار شدند.

پس از فرار دشمن، ۴ منطقۀ وسیع ( سرلر، گل کل، قبرستان انتل ها، سرکمرآسیاد آباد ) بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است.

۲۰۲۱/۷/۱۵