سرپل : یک پوسته در سیدآباد تخریب گردید و یک عسکر بقتل رسید

از سرپل خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ شیرآباد ولسوالی سیدآباد، یک پوستۀ دشمن که باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است . در این عملیات پوسته دشمن تخریب گردیده است و یک عسکر در آن جابجا کشته شده است و متباقی موفق بفرار گردیده اند. […]

از سرپل خبر رسیده است که پری شب در منطقۀ شیرآباد ولسوالی سیدآباد، یک پوستۀ دشمن که باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است .

در این عملیات پوسته دشمن تخریب گردیده است و یک عسکر در آن جابجا کشته شده است و متباقی موفق بفرار گردیده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۵