سرپل : یک منطقۀ استراتیژیک میان سنگچارک و بلخاب فتح شد و سلاح و تجهیزات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که منطقۀ استراتیژیک و مهم آب کلان میان ولسوالی های سنگچارک و بلخاب مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است. منطقۀ مذکور که مهمترین پناه گاه اربکی های اجیر نیز بود، بطور کامل فتح گردید و یک قومندان اجیر ( سفر ) و ۶ تن از افرادش […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که منطقۀ استراتیژیک و مهم آب کلان میان ولسوالی های سنگچارک و بلخاب مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است.

منطقۀ مذکور که مهمترین پناه گاه اربکی های اجیر نیز بود، بطور کامل فتح گردید و یک قومندان اجیر ( سفر ) و ۶ تن از افرادش زنده دستگیر گردیدند و متباقی موفق بفرار شدند.

در این عملیات از دشمن ۲۰ عراده موترسایکل، یک پایه دوربین شب و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۴