سرپل : یک رینجر دشمن در صیاد منفجر گردید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ اینگیشکۀ ولسوالی صیاد، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است . در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۲ تن عسکر در آن جابجا کشته شده اند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت سرپل خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ اینگیشکۀ ولسوالی صیاد، یک رینجر دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن بطور کامل تخریب گردیده است و ۲ تن عسکر در آن جابجا کشته شده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۱۰