سرپل : یک تن پولیس در سیدآباد دستگیر گردید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ مغلچر ولسوالی سیداباد، یک تن پولیس از سوی مجاهدین با اسناد و مدارک زنده دستگیر گردیده است . قضیه فرد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است . 2021/5/21

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ مغلچر ولسوالی سیداباد، یک تن پولیس از سوی مجاهدین با اسناد و مدارک زنده دستگیر گردیده است .

قضیه فرد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

2021/5/21