سرپل : یک تن عسکر در مرکز زخمی شد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مرکز ولایت سرپل، یک تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین زخمی گردیده است . ۲۰۲۰/۱۱/۵

از ولایت سرپل خبر رسیده است که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی مرکز ولایت سرپل، یک تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین زخمی گردیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۵