سرپل : یک تن عسکر در سیدآباد بقتل رسید وموترسایکلش حریق گردید

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که امروز عصر در منطقۀ سلطان غجر ولسوالی سیدآباد، یک تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است و موترسایکلش نیز حریق گریده است . 2021/5/21

از ولایت سرپل اطلاع رسیده است که امروز عصر در منطقۀ سلطان غجر ولسوالی سیدآباد، یک تن عسکر اجیر در طی کمین مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است و موترسایکلش نیز حریق گریده است .

2021/5/21