سرپل : یک تن صاحب منصب در بلغلی به مجاهدین پیوست

از ولایت سرپل خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ بلغلی از مربوطات مرکز ولایت، صبح روز گذشته یک تن صاحب منصب ( قومندان محمدقل مشهور به ابه ولد محمدامان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. نامبرده یک میل کلاشنکوف و یک پایه بمب افگن به مجاهدین سپرده […]

از ولایت سرپل خبر رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ بلغلی از مربوطات مرکز ولایت، صبح روز گذشته یک تن صاحب منصب ( قومندان محمدقل مشهور به ابه ولد محمدامان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

نامبرده یک میل کلاشنکوف و یک پایه بمب افگن به مجاهدین سپرده و تعهد کرده است که در تحت هیچ شرایط به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.

مجاهدین از نامبرده به گرمی استقبال نموده اند.
۲۰۲۰/ ۱۰ / ۱۸