سرپل : یک تن سرگروپ ادارۀ جاسوسی دشمن در سیدآباد بقتل رسید

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ خارکش ولسوالی سیدآباد، یک تن سرگروپ شبکۀ جاسوسی دشمن ( محمدیونس ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ خارکش ولسوالی سیدآباد، یک تن سرگروپ شبکۀ جاسوسی دشمن ( محمدیونس ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۰