سرپل : یک تن اربکی در کوهستانات به مجاهدین پیوست

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ بدستان ولسوالی کوهستانات، یک تن اربکی ( محمدعیسی ولد عبدالحکیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۲۰۲۱/ ۳ / ۳

از ولایت سرپل خبر رسیده است که در منطقۀ بدستان ولسوالی کوهستانات، یک تن اربکی ( محمدعیسی ولد عبدالحکیم ) در نتیجۀ تلاش های کمیسیون جلب و جذب از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۲۰۲۱/ ۳ / ۳