سرپل : یک تن اربکی در مربوطات مرکز به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت سرپل خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ قشقری از مربوطات مرکز ولایت سرپل، یک تن اربکی ( محمدحسن ولد محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است. ۲۰۲۰/ ۱۰ / ۳۱

از ولایت سرپل خبر رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ قشقری از مربوطات مرکز ولایت سرپل، یک تن اربکی ( محمدحسن ولد محمد ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است.
۲۰۲۰/ ۱۰ / ۳۱