سرپل : یک تن اربکی در بغاوی به مجاهدین پیوست

از ولایت سرپل خبر رسیده است که یک تن اربکی ( محمدظاهر ولد تاج الدین ) باشندۀ بغاوی از مربوطات مرکز ولایت، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است. ۲۰۲۰/ ۱۱ / ۱۰

از ولایت سرپل خبر رسیده است که یک تن اربکی ( محمدظاهر ولد تاج الدین ) باشندۀ بغاوی از مربوطات مرکز ولایت، پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.
۲۰۲۰/ ۱۱ / ۱۰